De weg naar Optiblend®

Voordat Optiblend® ontstaat moet er heel wat gebeuren. De weg ernaartoe is een kwestie van een nauwe en duurzame samenwerking tussen Van de Beeten en Heros.

Optiblend®: in 8 stappen

1. Het inzamelen van afval

We produceren in Nederland steeds meer huishoudelijk- en bedrijfsafval, ruim 500 kilo per inwoner per jaar. Een groot maatschappelijk probleem. Een groot deel van het afval verdwijnt in verbrandingsovens.

2. De verbrandingsoven

Het afval wordt verbrand in de AEC (Afval Energie Centrales). De energie, de warmte die daarbij vrijkomt wordt terug geleverd aan de samenleving. Heros zamelt de overblijvende bodemas in.

3. Secundaire grondstoffen

De zogenaamde ‘ruwe bodemas’ uit de verbrandingsovens bestaat uit secundaire grondstoffen die kunnen dienen voor de productie van eindproducten, zoals Optiblend®.

4. Zeven en scheiden

Bij Heros wordt het ruwe materiaal gebroken, gezeefd en worden alle metalen als ijzer, aluminium en koper, maar ook andere onrechtmatigheden verwijderd. Wat overblijft na deze behandeling is een zwart, korrelig mineraal.

5. Testen en certificeren

In het kader van de kwaliteitszorg worden de secundaire grondstoffen getest en uitvoerig getoetst aan de milieuhygiënische en civieltechnische eisen. Voldoet de grondstof aan alle eisen, dan wordt het materiaal gecertificeerd door Heros en onder de naam granova® toegepast als secundaire grondstof.

6. Transport over water

De gecertificeerde secundaire grondstoffen worden per schip vanuit Heros vervoerd naar Van de Beeten. Met het vervoer over water wordt direct de CO2-uitstoot enorm beperkt.

7. Menginstallatie

Van de Beeten beschikt over een eigen menginstallatie. De secundaire grondstoffen worden volgens gecertificeerd recept in deze menginstallatie gemengd met water en cement. Voordeel van de eigen installatie is dat Van de Beeten het gehele productieproces van Optiblend® in eigen handen heeft.

8. Betrouwbaar eindproduct

Het mengen vindt geheel computergestuurd plaats, wat zorgt voor een continue balans in de verhoudingen van de ingrediënten en een constante kwaliteit van het eindproduct. Te allen tijde is te traceren hoeveel water, cement en secundaire grondstoffen er in Optiblend® zitten. Geen verrassingen dus. Optiblend® is geboren!

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de toepassingen? Neem contact op met Ted Kees via 06 51377916 of stuur een mail naar optiblend@vandebeeten.nl