Optiblend®: van cementgebonden fundering

Een verantwoord, innovatief en duurzaam alternatief voor traditionele funderingsmaterialen: dat is Optiblend®, een cementgebonden fundering voor gebruik in de bouw en infra.

Met Optiblend® introduceert Van de Beeten een sterk, circulair, hoogwaardig, financieel voordelig en gecertificeerd product, met een minimale milieubelasting. Minerale reststoffen uit de verbranding van huisvuil worden gebruikt als secundaire grondstof en vormen daarmee de basis voor Optiblend®.

Optiblend® is ontstaan uit de samenwerking tussen Van de Beeten en Heros Sluiskil, waarbij granova® van Heros als grondstof wordt verwerkt in een eigen menginstallatie. Optiblend® is gecertificeerd door een onafhankelijke certificerende instantie.

Optiblend®: op elk vlak beter

Behalve dat Optiblend® met een optimaal hergebruik van reststoffen bijdraagt aan een circulaire economie, kent deze cementgebonden fundering nog vele andere voordelen ten opzichte van traditionele funderingsmaterialen.

Optiblend®: de weg ernaartoe

Voordat Optiblend® ontstaat moet er heel wat gebeuren. De weg ernaartoe is een kwestie van een nauwe en duurzame samenwerking tussen Van de Beeten en Heros. Wil je meer weten over het proces? In 8 stappen leggen we het uit.

Optiblend: duurzame vervanger

Optiblend® is als cementgebonden fundering een verantwoord, innovatief en duurzaam alternatief voor traditionele funderingsmaterialen, voor gebruik in infra- en bouwprojecten. Optiblend® is voor meerdere doeleinden toe te passen. Zo is het uitermate geschikt voor zwaarbelaste oppervlakten, denk bijvoorbeeld aan parkeerterreinen, hoogwaardige (logistieke) bedrijfsvloeren en bedrijfsterreinen, maar ook aan wegen, fietspaden en ophogingen.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de toepassingen? Neem contact op met Ted Kees via 06 51377916 of stuur een mail naar optiblend@vandebeeten.nl

Wat is Optiblend®?

Missie Van de Beeten.

Bij Van de Beeten willen we voorop blijven lopen in de markt. Innovatie en de circulaire MVO-gedachte spelen hierbij een grote rol. We willen op deze vlakken dan ook stappen blijven zetten, samen met partners als Heros.

Met de secundaire grondstoffen van Heros start onze gezamenlijke reis naar het duurzaam vervangen van primaire grondstoffen. Zo dragen we tegelijk bij aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.